Školarina i uslovi plaćanja

Preuzmite tarife za 2019/2020 francuski i srpski 

Preuzmite finansijski pravilnik EFB 2019/2020 francuski i srpski

ŠKOLARINA 2019-2020

VRTIĆ – OSNOVNA ŠKOLA – KOLEDŽ – GIMNAZIJA

TROŠKOVI 1. UPISA

(po detetu) :   900 Evra *

Troškovi Prvog Upisa (TPU) su obavezni za svakog novog učenika.

N.B. : Prilikom prvog upisa, prijem vašeg deteta će biti definitivan nakon uplate Troškova Prvog Upisa (TPU).

N.B. 2 : Za učenike TPS (najmanje grupe) i PS (male grupe), TPU će biti odbijeni od računa za prvo tromesečje.

* plaćaju se prilikom upisa nakon dobijanja računa po izvršenom upisu preko aplikacije Eduka eduka.efb.rs pre početka školske 2018/2019.

 

TROŠKOVI PONOVNOG UPISA

za 1. Dete                          220 Euros **

za svako ostalo dete      110 Euros **

** plaćaju se nakon dobijanja računa po izvršenom upisu preko aplikacije Eduka eduka.efb.rs pre početka školske 2018/2019.

 

TROŠKOVI ŠKOLARINE (u evrima)

Ukupno godišinje u € ***

Po tromesečju u €

 1. tromesečje          2.tromesečje

 

3.tromesečje

VRTIĆ Vrtić 4,619.00€ 1,847.00€ 1,386.00€ 1,386.00€
Vrtić sa intenzivnim engleskim jezikom  PARLE * 4,975.00€ 1,991.00€ 1,492.00€ 1,492.00€
NIŽI RAZREDI OŠ Intenzivni francuski jezik PFC** 4,751.00€ 1,901.00€ 1,425.00€ 1,425.00€
Intenzivni engleski jezik PARLE* 5,026.00€ 2,011.00€ 1,507.00€ 1,507.00€
VIŠI RAZREDI OŠ 6ème-5ème-4ème-3ème 5,520.00€ 2,208.00€ 1,656.00€ 1,656.00€
GIMANZIJA 2 nd -1 ère -Terminale 5,790.00€ 2,316.00€ 1,737.00€ 1,737.00€

*PARLE (Intezivni kurs engleskog jezika kao stranog), ** PFC (Intezivni kurs francuskog jezika), *** u slučaju plaćanja školarine u celosti na godišnjem nivou pre 29.avgusta 2019. godine, odobrava se popust od 2%.

 

VANŠKOLSKE AKTIVNSOTI / Vrtić i niži razredi OŠ

Klubovi 240 evra godišnje / Aktivnosti 75 evra 1. tromesečje i po 70 evra za 2. i 3. tormesečje*

* cene su podložne promenama za školsku 2019/2020.

 

TROŠKOVI KANTINE*

Škola nudi :

  1. a) pripremljene obroke za one koji su upisani u kantinu ili
  2. b) mogućnost donošenja obroka od kuće uz nadzor školskog osoblja u prostorijama školske kantine.

 

A/ KANTINA :

Troškovi za vrtič :

UKUPNO GODIŠINJE

U €

PO TROMESECJU U €*
1. tromesečje 2. tromesečje 3. tromesečje
 

 

VRTIĆ

 

1. dan nedeljno 105.00 € 42.00 € 31.50 € 31.50 €
2. dana nedeljno 210.00 € 80.00 € 65.00 € 65.00 €
3. dana nedeljno 315.00 € 121.00 € 97.00 € 97.00 €
4. dana nedeljno 420.00 € 162.00 € 129.00 € 129.00 €
5. dana nedeljno 525.00 € 201.00 € 162.00 € 162.00 €

 

Troškovi za Osnovnu školu,  više razrede oš i gimnaziju:

ukupno godišinje

u €

po tromesecju u €*
1. tromesečje 2. tromesečje 3. tromesečje
 

NIŽI RAZREDI OŠ

VIŠI RAZREDI OŠ

GIMNAZIJA

1. dan nedeljno 129.50 € 51.80 € 37.00 € 40.70 €
2. dana nedeljno 259.00 € 103.60 € 74.00 € 81.40 €
3. dana nedeljno 388.50 € 155.40 € 111.00 € 122.10 €
4. dana nedeljno 518.00 € 207.20 € 148.00 € 162.80 €
5. dana nedeljno 647.50 € 259.00 € 185.00 € 203.50 €

* cene su podložne promenama za školsku 2019/2020.

 

 B/ OBROCI OD KUĆE KONZUMIRANI U ŠKOLSKOJ KANTINI

Predlažemo Vam da upišite svoje dete na godišnjem nivou kako bi ono imalo zagarantovano mesto u trpezariji. Faktura treba da bude plaćena u celosti.

Postoji mogućnost upisa i na tromesečnom nivou.

ukupno godišinje

u €

po tromesecju u €*
1. tromesečje 2. tromesečje 3. tromesečje
VRTIĆ

NIŽI RAZREDI OŠ

VIŠI RAZREDI OŠ

GIMNAZIJA

1. dan nedeljno 24.50 € 9.80 € 7.35 € 7.35 €
2. dana nedeljno 49.00 € 19.60 € 15.00 € 15.00 €
3. dana nedeljno 73.50 € 29.50 € 22.00 € 22.00 €
4. dana nedeljno 98.00 € 38.00 € 30.00 € 30.00 €
5. dana nedeljno 122.50 € 49.00 € 36.75 € 36.75 €

 

TROŠKOVI PRODUŽENOG BORAVKA

Ukupno godišinje u € po tromesecju u €
1. tromesečje 2. tromesečje 3. tromesečje
 

 

VRTIĆ

 

NIŽI RAZREDI OŠ

 

1 dana nedeljno 180.00 € 72. 00 € 54. 00 € 54. 00 €
2 dana nedeljno 360.00 € 144.00 € 108.00 € 108.00 €
3 dana nedeljno 540.00 € 216.00 € 162.00 € 162.00 €
4 dana nedeljno 720.00 € 288.00 € 216.00 € 216.00 €
5 dana nedeljno 900.00 € 360.00 € 270.00 € 270.00 €

 

ROK PLAĆANJA

Svaka faktura koju je škola izdala dospeva za naplatu u roku od 15 kalendarskih dana od dana slanja elektronskim putem (osim ako nije drugačije navedeno).

 

POPUSTI

Popusti za porodice sa više dece

Popusti su individualni (na pr. : 6% za 2. dete, 12% za 3, itd).

POPUST
2. dete 6%
3. dete

12%

4. dete i više 18%

 

GODIŠNJI TROSKOVI ZA MATURSKI ISPIT U JUNU 2020*

Troskovi ispita Troskovi organizacije polaganja maturskog ispita u Beogradu
1 ère 152 € 100 €
Terminale 305 € 100 €

* Cene su podložne promenama za ispitni rok 2020. godine.