Školarina i uslovi plaćanja

 

Preuzmite tarife za 2018/2019 francuski i srpski

Preuzmite finansijski pravilnik EFB 2018/2019 francuski i srpski

Preuzmite finansijski pravilnik EFB 2018/2019 engleski i srpski

ŠKOLARINA – VRTIĆ – OSNOVNA ŠKOLA – KOLEDŽ – GIMNAZIJA                                               2018/2019

TROŠKOVI 1. UPISA (po detetu) :

900 Evra *

Troškovi Prvog Upisa (TPU) su obavezni za svakog novog učenika.

N.B. : Prilikom prvog upisa, prijem vašeg deteta će biti definitivan nakon uplate Troškova Prvog Upisa (TPU).

N.B. 2 : Za učenike TPS (najmanje grupe) i PS (male grupe), TPU će biti odbijeni od računa za prvo tromesečje.

* plaćaju se prilikom upisa nakon dobijanja računa po izvršenom upisu preko aplikacije Eduka eduka.efb.rs pre
početka školske 2018/2019.

 

TROŠKOVI PONOVNOG UPISA :

 

za 1. Dete 220 Euros **

za svako ostalo dete 110 Euros **

** plaćaju se nakon dobijanja računa po izvršenom upisu preko aplikacije Eduka eduka.efb.rs pre početka školske 2018/2019.

 

TROŠKOVI ŠKOLARINE (u evrima):


*** u slučaju plaćanja celokupnog iznosa troškova školarine do 28. avgusta 2018, odobrava se popust od 2%.

VANŠKOLSKE AKTIVNSOTI / Vrtić i niži razredi OŠ

Klubovi 240 evra godišnje / Aktivnosti 75 evra 1. tromesečje i po 70 evra za 2. i 3. tormesečje*
* cene su podložne promenama za školsku 2018/2019.

TROŠKOVI ŠKOLARINE podrazumevaju

godišnje iznajmljivanje udžbenika kao i školski materijal, radne sveske i lektire.

Škola takodje obezbedjuje ŠKOLSKO OSIGURANJE za svakog učenika.

Ukoliko želite da koristite sopstveno osiguranje, molimo vas nam prilikom 1. ili ponovnog upis dostavite potvrdu o tom osiguranju.

TROŠKOVI KANTINE*


* cene su podložne promenama za školsku 2018/2019.

 

ROK PLAĆANJA

Svaka faktura koju je škola izdala dospeva za naplatu u roku od 15 kalendarskih dana od dana slanja elektronskim putem (osim ako nije drugačije navedeno).

 

POPUSTI

Popusti za porodice sa više dece
Popusti su individualni (na pr. : 6% za 2. dete, 12% za 3, itd).

 

Popust
2. dete 6%
3. dete 12%
4. dete i vise 18%

GODIŠNJI TROSKOVI ZA MATURSKI ISPIT U JUNU 2019*

 

Troskovi ispita Troskovi organizacije polaganja maturskog ispita u Beogradu
1ère 152€ 100€
Terminale 305€ 100€

* Cene su podložne promenama za ispitni rok 2019. godine.

INSTRUKCIJE ZA UPLATU PREKO RACUNA

INFORMACIJE O RACUNU –U Srbiji – Rezidenti

En faveur/U korist : SOCIETE GENERALE BANKA, AD Beograd

Bénéficiaire/Korisnik placanja: ECOLE FRANÇAISE DE BELGRADE

Adresse/Adresa : Kablarska 31-35, 11000 Beograd

Modèle/Model : 00

№ de référence /Poziv na broj : 2562200220006993 43

№ de compte/Broj racuna : 908-27501-22

 

INFORMACIJE O RACUNU – U Srbiji – Nerezidenti

En faveur/U korist : SOCIETE GENERALE BANKA, AD Beograd

Bénéficiaire/Korisnik placanja: ECOLE FRANÇAISE DE BELGRADE

Adresse/Adresa : Kablarska 31-35, 11000 Beograd

IBAN (Eur – Serbie/Srbija) : RS35275000022000700119 SWIFT CODE : SOGYRSBG

IBAN (Rsd – Serbie/Srbija) : RS35275000022000699343 SWIFT CODE : SOGYRSBG

IBAN (Eur – France/Francuska) : FR76 3000 3033 3000 0505 5464 772 SWIFT CODE :

SOGEFRPP

INFORMACIJE O RACUNU – u Francuskoj

En faveur/U korist : SOCIETE GENERALE Paris

Bénéficiaire/Korisnik placanja: ECOLE FRANÇAISE DE BELGRADE

Adresse/Adresa : Kablarska 31-35, 11000 Belgrade

IBAN (Eur – France/Francuska) : FR76 3000 3033 3000 0505 5464 772 SWIFT CODE : SOGEFRPP