Školarina i uslovi plaćanja

Preuzmite finansijski pravilnik 2020-2021  francuski i srpski

Preuzmite finansijski pravilnik EFB 2019/2020 francuski i srpski

Preuzmite tarife za 2019/2020 francuski i srpski 

SKOLARINA 2020 / 2021

VRTIĆ – NIŽI RAZREDI OŠ – VIŠI RAZREDI OŠ – GIMNAZIJA

TROŠKOVI 1. UPISA

(po detetu) :  900 Evra *

Troškovi Prvog Upisa (TPU) su obavezni za svakog novog učenika.

N.B. 2 : Za učenike TPS (najmanje grupe) i PS (male grupe), TPU će biti odbijeni od računa za prvo tromesečje.

* plaćaju se prilikom upisa nakon dobijanja računa po izvršenom upisu preko aplikacije Eduka eduka.efb.rs pre početka školske 2020/2021.

 

TROŠKOVI PONOVNOG UPISA

za 1. Dete                                 220 Euros **

za svako ostalo dete              110 Euros **

** plaćaju se nakon dobijanja računa po izvršenom upisu preko aplikacije Eduka eduka.efb.rs pre početka školske 2020/2021.

 

TROŠKOVI ŠKOLARINE (u evrima):

UKUPNO

GODIŠNJE U € ***

Po tromesečju u €

1. tromesečje              2. tromesečje

3. tromesečje
VRTIĆ Vrtić 4,804.00€ 1,922.00€ 1,441.00€ 1,441.00€
Vrtić sa intenzivnim engleskim jezikom  PARLE * 5,174.00€ 2,070.00€ 1,552.00€ 1,552.00€
NIŽI RAZREDI OŠ Intenzivni francuski jezik PFC** 4,941.00€ 1,977.00€ 1,482.00€ 1,482.00€
Intenzivni engleski jezik PARLE* 5,227.00€ 2,091.00€ 1,568.00€ 1,568.00€
VIŠI RAZREDI OŠ 6ème-5ème-4ème-3ème 5,741.00€ 2,297.00€ 1,722.00€ 1,722.00€
GIMANZIJA 2 nd -1 ère -Terminale 6,022.00€ 2,408.00€ 1,807.00€ 1,807.00€

*PARLE (Intezivni kurs engleskog jezika kao stranog), ** PFC (Intezivni kurs francuskog jezika), *** u slučaju plaćanja školarine u celosti na godišnjem nivou pre 29.avgusta 2020. godine, odobrava se popust od 2%.

 

VANŠKOLSKE AKTIVNSOTI / Vrtić i niži razredi OŠ

Klubovi 240 evra godišnje / Aktivnosti 75 evra 1. tromesečje i po 70 evra za 2. i 3. tormesečje*

* cene su podložne promenama za školsku 2020/2021.

 

TROŠKOVI KANTINE*

Škola nudi :

a) pripremljene obroke za one koji su upisani u kantinu ili

b) mogućnost donošenja obroka od kuće uz nadzor školskog osoblja u prostorijama školske kantine.

 

Kantina :

Troškovi za vrtić :

UKUPNO GODIŠINJE

U €

PO TROMESECJU U €*
1. tromesečje 2. tromesečje 3. tromesečje
 

 

VRTIĆ

 

1. dan nedeljno 105.00 € 42.00 € 31.50 € 31.50 €
2. dana nedeljno 210.00 € 84.00 € 63.00 € 63.00 €
3. dana nedeljno 315.00 € 126.00 € 94.50 € 94.50 €
4. dana nedeljno 420.00 € 168.00 € 126.00 € 126.00 €
5. dana nedeljno 525.00 € 210.00 € 157.50 € 157.50 €

 

Troškovi za Osnovnu školu,  više razrede oš i gimnaziju:

ukupno godišinje

u €

po tromesecju u €*
1. tromesečje 2. tromesečje 3. tromesečje
 

NIŽI RAZREDI OŠ

VIŠI RAZREDI OŠ

GIMNAZIJA

1. dan nedeljno 126.00 € 50.40 € 37.80 € 37.80 €
2. dana nedeljno 252.00 € 100.80 € 75.60 € 75.60 €
3. dana nedeljno 378.00 € 151.20 € 113.40 € 113.40 €
4. dana nedeljno 504.00 € 201.60 € 151.20 € 151.20 €
5. dana nedeljno 630.00 € 252.00 € 189.00 € 189.00 €

* cene su podložne promenama za školsku 2020/2021.

Nepredvidjeni obroci za ucenike koji nisu upisani u kantinu bice prihvaceni i naplacivani 10 evra po obroku.

 

 Obroci kuće konzumirani u školskoj kantini

Predlažemo Vam da upišite svoje dete na godišnjem nivou kako bi ono imalo zagarantovano mesto u trpezariji. Faktura treba da bude plaćena u celosti.

Postoji mogućnost upisa i na tromesečnom nivou.

 

ukupno godišinje

u €

po tromesecju u €*
1. tromesečje 2. tromesečje 3. tromesečje
VRTIĆ

NIŽI RAZREDI OŠ

VIŠI RAZREDI OŠ

GIMNAZIJA

1. dan nedeljno 24.50 € 9.80 € 7.35 € 7.35 €
2. dana nedeljno 49.00 € 19.60 € 15.00 € 15.00 €
3. dana nedeljno 73.50 € 29.50 € 22.00 € 22.00 €
4. dana nedeljno 98.00 € 37.60 € 30.20 € 30.20 €
5. dana nedeljno 122.50 € 49.00 € 36.75 € 36.75 €

* cene su podložne promenama za školsku 2020/2021.

 

TROŠKOVI PRODUŽENOG BORAVKA

* cene su podložne promenama za školsku 2020/2021.

Nepredvidjeno prisustvo u produzenom boravku za ucenike koji nisu upisani bice prihvaceno i naplacivano 10 evra po satu.

 

ROK PLAĆANJA

Svaka faktura koju je škola izdala dospeva za naplatu u roku od 15 kalendarskih dana od dana slanja elektronskim putem (osim ako nije drugačije navedeno).

 

POPUSTI

Popusti za porodice sa više dece

Popusti su individualni (na pr. : 6% za 2. dete, 12% za 3, itd).

 

POPUST
2. dete 6%
3. dete 12%
4. dete i više 18%

 

GODIŠNJI TROSKOVI ZA MATURSKI ISPIT U JUNU 2021*

 

Troskovi ispita Troskovi organizacije polaganja maturskog ispita u Beogradu
1 ère 152 € 100 €
Terminale 305 € 100 €

* Cene su podložne promenama za ispitni rok 2021. godine.