Školske stipendije

Izmene u proceduru dodele školskih stipendija

Zbog situacije izazvane širenjem virusa Covid-19 kao i ekonomskih posledica koje su pogodile neke od porodica, Ministarstvo spoljnih poslova Francuske je u dogovoru sa AEFE odlučilo da unese odredjene izmene u svoju dosadašnju proceduru dodele školskih stipendija kako bi omogućilo porodicama koje već primaju stipendiju a čija se
finansijska situacija pogoršala, kao i porodicama koje nisu do sada koristile stipendije, da od sada zatraže stipendiju na osnovu podnošenja dokumenata koja potvrdjuju njihov stvarni gubitak prihoda nastao od trenutka pojave epidemije u zemlji u kojoj aktuelno borave.

Porodice koje se nalaze u pomenutoj situaciji treba da se jave

najkasnije do 22.maja

konzularnom odeljenju Francuske ambasade u Srbiji na sledeću adresu : claire.charbonneau@diplomatie.gouv.fr ili na telefon 011 302 35 23.


Stipendija za školovanje

Deca – francuski državljani koji borave sa svojim porodicama u inostranstvu mogu da apliciraju za stipendiju za školovanje.

 

Obrazac za podnošenje zahteva za stipendiju i posebna uputstva kojima je utvrđen način funkcionisanja mehanizma za dodelu stipendija mogu se pronaći na internet sajtu agencije za školovanje na francuskom jeziku u inostranstvu:

www.aefe.fr

 

Odbor pri konzulatu razmatra podnete zahteve za obnavljanje stipendija za narednu školsku godinu i sve prve zahteve za stipendiranje učenika iz porodica koje već žive u Srbiji.

 

Svi zahtevi podnose se obavezno u zakazanom terminu u konzularnom odeljenju pri ambasadi Francuske u Beogradu.

 

Preko dole navedenog linka možete pronaći korisne informacije u vezi sa podnošenjem vašeg predmeta u Konzulatu Francuske u Srbiji:

 

Bourses-scolaires-2020-2021