Obdanište

 

Prijem:  Učenike dočekuju specijalizovani vaspitači za predškolski uzrast u periodu od 07h45 do 08h u njihovim učionicama.

Satnica održavanja nastave počev od Septembra 2020:

Ručak u školi za decu koja su prijavljena :

11h15 do 12h35

 

Produženi boravak :

Decu koja su upisana u produženi boravak, roditelji mogu da preuzmu između 15h30 i 18h*

* zatvaranje produženog boravka u 16h petkom.

 

Nastava za školsku 2019/2020 godinu:

Početak časova:  08h10

Zatvaranje školske kapije:  08h20

Završetak časova:  13h10

Zatvaranje školske kapije:  13h20

 

U slučaju odsustva vašeg deteta:

Od prvog dana odsustva, obavestiti školu putem elektronske pošte na absences.primaire@efb.rs uz navođenje imena vašeg deteta i razreda koji pohađa.

U slučaju unapred predviđenog odsustva, obavestiti nastavnika preko sveske za vezu ili školu pismenim putem, preko sveske za vezu ili elektronskom poštom na absences.primaire@efb.rs uz navođenje imena vašeg deteta i razreda koji pohađa.