Obdanište

 

Prijem:  Učenike dočekuju specijalizovani vaspitači za predškolski uzrast u periodu od 07h45 do 08h10.

 

Nastava:

Početak časova:  08h10

Zatvaranje školske kapije:  08h20

Završetak časova:  13h10

Zatvaranje školske kapije:  13h20

 

Vreme obroka u školi (za decu prijavljenu za obroke):  od  13h10  do  13h50

 

Dnevni boravak za decu:  roditelji mogu da dođu po decu upisanu u dnevni boravak od 13h50 do 18h.

 

U slučaju odsustva vašeg deteta:

Od prvog dana odsustva, obavestiti školu putem elektronske pošte na absences.primaire@efb.rs uz navođenje imena vašeg deteta i razreda koji pohađa.

U slučaju unapred predviđenog odsustva, obavestiti nastavnika preko sveske za vezu ili školu pismenim putem, preko sveske za vezu ili elektronskom pošto na absences.primaire@efb.rs uz navođenje imena vašeg deteta i razreda koji pohađa.