Rezultati ispita VELIKE i MALE MATURE 2019

REZULTATI ISPITA VELIKE MATURE

 JUN 2019.

 

 SVI SMEROVI :

25/26 kandidata položili – 96,1 % uspešnosti

61,5 % sa pohvalama

 

Smer  ES, 92,3 % uspeha

 

13 kandidata

 

5 Dovoljan

2 Dobar

2 Vrlo Dobar

3 Odličan

 

 

Smer  S, 100 % uspeha

 

13 kandidata

 

4 Dovoljan

 3 Vrlo Dobar

6 Odličan

 

 

REZULTATI ISPITA MALE MATURE

 JUN 2019.

 

31/31 kandidata položili – 100 % uspešnosti

96,7 % sa pohvalama od čega 45% sa ocenom Odlican

 

   Odlican : 14

   Vrlo Dobar : 10

   Dobar : 6

    Dovoljan : 1

 

    Cestitke svim kandidatima

    Upravnik škole

    Thibaud MILLIER