Državni ispit – Velika Matura

Maturski ispit – šta treba znati

 

Francuska škola u Beogradu (EFB ) podređena je rektoratu u Lionu za deo koji se odnosi na ispite.

 

Pripremni ispiti za polaganje mature

 

Učenici 1. razreda (3. razreda srednje škole po školskom sistemu u Srbiji) polažu na kraju godine pripremne ispite za polaganje mature:

  • Francuski jezik (1 pismeni i 1 usmeni ispit) za književni, ekonomsko-društveni i naučni smer (L, ES, S)
  • Nauka (pismeni ispit) za književni i ekonomsko-društveni smer (L i ES)
  • Seminarski radovi na zadatu temu (TPE) za književni, ekonomsko-društveni i naučni smer (L, ES i S) za koje se usmeni deo ispita obavlja u Francuskoj školi u Beogradu (EFB)

 

Maturski ispit

 

Francuska škola u Beogradu (EFB) organizuje ispite za polaganje opšteg francuskog maturskog ispita i dobijanje zvanične diplome koju izdaje Francusko ministarstvo za nacionalno obrazovanje, koja je priznata i omogućuje pristup višem obrazovanju kako u Francuskoj i u Evropi, tako i univerzitetskom obrazovanju u Švajcarskoj.

 

Opšti maturski ispit:  u našoj ustanovi se organizuje nastava kroz tri klasična obrazovna smera:

 

  • Književni smer (L),
  • Ekonomsko-društveni smer (ES), i 
  • Naučni smer (S).
  • Mogućnost navođenja dodatne ocene «Maturski ispit sa evropskim delom» od školske godine 2017-2018.

 

Maturski ispit predstavlja francuski državni ispit koji označava završetak srednjoškolskog obrazovanja i predstavlja uslov za upis na univerzitet. Sastoji se od niza ispita iz različitih predmeta u zavisnosti obrazovnog smera koji je učenik odabrao. Pismeni ispiti odvijaju se u junu mesecu i raspoređeni su u periodu od nedelju dana. Svaki ispit nosi sa sobom određeni koeficijent, na osnovu kojih se na kraju određuje konačna ocena učenika.

Naši učenici polažu ispite u Beogradu od juna 2017.

Ocene se, prema francuskom školskom sistemu, kreću od 1 do 20 (vidi u daljem tekstu), a učenik mora da ostvari prosečnu ocenu od najmanje 10 da bi položio ispit. Ukoliko je nakon prve grupe ispita dobio prosečnu ocenu od 8 do 10, učenik polaže ispite iz druge grupe ili takozvane ispite za nadoknadu.

Opisne ocene daju se u zavisnosti od prosečne ocene koju je kandidat dobio:

  •  «Dosta dobar» za prosečnu ocenu od 12 do 13,99.
  •  «Dobar» za prosečnu ocenu od 14 do 15,99.
  •  «Vrlo dobar» za prosečnu ocenu od 16 i više.

Od juna 2016., za naše svršene maturante organizuje se, u pratnji njihovih roditelja i nastavnog kadra, prijem u ambasadi Francuske i svečana ceremonija uručenja diploma.