Obdanište

Vrtić : sastoji se od jedinstvenog obrazovnog ciklusa, koji je  neophodan za uspeh svakog učenika

 

Vrtić je prva etapa u obrazovanju dece u okviru francuskog obrazovnog sistema.

On postavlja obrazovne i pedagoške osnove na koje se oslanjaju i koje kasnije nadograđuju naredne etape đačkog obrazovanja tokom celog školovanja.

U vrtiću deca od 3. do 6. godine života stiču dobro znanje francuskog jezika, neophodno za dalji nastavak školovanja u osnovnoj školi.

Vrtić podstiče dečiju želju da idu u školu kako bi učila, afirmisala se i razvijala svoju ličnost.

 

Nastava je organizovana u pet velikih nastavnih celina

 

 1. Korišćenje jezika u svim njegovim oblicima
 • Vrtić omogućava svoj deci da učestvuju u raznim aktivnostima koristeći istovremeno obe vrste izražavanja :
 • Usmeno izražavanje koje daje mogućnost da dete nauči da se pravilno jezički izražava, da stekne hrabrost da komunicira, da počne da razmišlja o govornom jeziku.
 • Pisano izražavanje : Deca otkrivaju svet pismenog izražavanja jer ih u vrtiću pripremaju za učenje pisanja i čitanja počev od CP (prvog razreda).

 

 

 1. Stvaranje, izražavanje, razumevanje uz pomoć fizičkih aktivnosti
 • Fizičko vežbanje i bavljenje umetnošću utiču na razvoj motoričkih sposobnosti, čula, osećanja, intelektualnih sposobnosti i međuljudskih odnosa kod dece.
 • Sve te aktivnosti angažuju, podstiču, obogaćuju maštu i pružaju priliku da se osete emocije i novi opažaji.
 • Svakodnevno bavljenje fizičkim aktivnostima u vrtiću doprinosi poboljšanju nivoa zdravstvene kulture i omogućava svoj deci, kakvi god da su im «sportski rezultati », da osete zadovoljstvo zbog izvedenih pokreta i učinjenog napora, da što bolje upoznaju svoje telo kako bi ga poštovali.   
 • Fizičke aktivnosti mogu biti različite : kretanje u prostoru duže ili kraće vreme, delovanje na predmete, prilagođavanje svog kretanja različitim okruženjima, ostvarivanje veze sa drugima uz pomoć aktivnosti koje služe za umetničko ili emotivno izražavanje, saradnja, zajedničko delovanje uz podelu uloga, ali i suočavanje u okviru grupnih igara.

 

 1. Stvaranje, izražavanje, razumevanje uz pomoć umetničkih aktivnosti
 • Vrtić pruža mogućnost za bavljenje umetničkim aktivnostima i upoznavanje sa kulturom.
 • Bavljenje umetničkim aktivnostima razvija potrebu za umetničkim izražavanjem.
 • Deca otkrivaju različite oblike umetničkog izražavanja.
 • Umetničke aktivnosti pomažu deci da doživljavaju i izražavaju emocije, da izraze svoj izbor.

 

 1. Kreiranje prvih instrumenata u cilju strukturiranja svog mišljenja
 • Otkrivanje brojeva i njihovo korišćenje radi izražavanja količine, uređenja ili utvrđivanja redosleda.
 • Sticanje sigurnog znanja o malim brojevima.
 • Istraživanje oblika, veličina, organizovanih nizova : kako razvrstavati, uređivati, reprodukovati oblike.

 

 1. Istraživanje sveta koji nas okružuje
 • Tokom tri godine u vrtiću, deca uče da posmatraju svet oko sebe i da postavljaju pitanja o njemu.
 • Vežbanje razmišljanja, eksperimentisanje i napor da se pojave razumeju.
 • Ovladavanje orijentacijom u vremenu i prostoru.
 • Deca izoštravaju svoju radoznalost i istražuju živi svet, predmete koje je napravio čovek, ali i neživi svet.